Skip to content

Phiếu khảo sát sinh viên gặp khó khăn do dịch Covid từ tháng 4 năm 2021 ( lần 2)

Để nắm bắt kịp thời tình hình sinh viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (từ tháng 4/2021). Phòng Công tác sinh viên gửi đến sinh viên phiếu khảo sát sinh viên lần 1 tại https://forum.uit.edu.vn/node/550592.

Do đợt dịch kéo dài nên sẽ có một số sinh viên đang gặp khó khăn. Bạn sinh viên nào đang gặp khó khăn thì có thể điền phiếu khảo sát ở link https://forms.gle/wA9r2VcEghYXYczH6. Phiếu này dành cho các bạn có đề nghị hỗ trợ từ phía nhà trường. Nếu sinh viên không đề nghị hỗ trợ thì không cần điền khảo sát này.

Hạn thực hiện khảo sát đến hết ngày 27/7/2021.

Mọi thắc mắc sinh viên  có thể hỏi ở https://forum.uit.edu.vn/node/551310  hoặc email

Thông tin chi tiết xem tại: https://bitly.com.vn/myi9c6

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin