Skip to content
Trường Đại học CNTT được ĐHQG-HCM giao nhiệm vụ đào tạo ngành Thương mại điện tử

Không tìm thấy trang

Kết quả tìm kiếm

 1. Phòng Kế hoạch - Tài chính

  ... hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo các quy định của Nhà ... tất cả các nguồn thu trong và ngoài ngân sách. Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, ...

  18/01/2018 - 10:39

 2. Hội nghị đánh giá giữa kỳ kế hoạch chiến lược Trường ĐHCNTT giai đoạn 2012-2016

  Nhằm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ hoạt động triển khai kế hoạch chiến lược Trường Đại học Công ... Quang Minh - Cố vấn cao cấp, Trưởng, Phó Trưởng các Ban của ĐHQG-HCM và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc ...

  18/01/2018 - 10:39

 3. Ban hành Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển KHCN

  ... nước, sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ các nhà khoa học, sự cố gắng của các doanh nghiệp và nhân ... nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ ...

  18/01/2018 - 10:39

 4. Phòng tổ chức hành chính

  ... phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong Trường.         - Lập kế hoạch về nguồn ... từ chức, luân chuyển chức vụ lãnh đạo các đơn vị trong phạm vi Trường; chủ trì triển khai công tác ...

  18/01/2018 - 10:39

 5. Đào tạo Tiến sĩ Khoa học Máy tính

  ... và phát huy thế mạnh về tính chuyên sâu của các chuyên ngành KHMT của nhà trường, bao gồm: Công nghệ tri ... triển ở trình độ cao, cũng như có khả năng đóng vai trò lãnh đạo quản lý và đóng góp tích cực cho sự ...

  18/01/2018 - 10:39

 6. Phòng Đào tạo SĐH & KHCN

  ... quản lý công tác đào tạo sau đại học, và các hoạt động khoa học- công nghệ, sở hữu trí tuệ của Trường;   ...

  18/01/2018 - 10:39

 7. Đào tạo Tiến sĩ Công nghệ Thông tin

  ... tiêu đào tạo của ngành học, đối chiếu với các chương trình đào tạo tiến sĩ thuộc lĩnh vực CNTT tại ... dẫn của người hướng dẫn khoa học (NHD) và đơn vị chuyên môn (ĐVCM) phụ trách; coi trọng rèn luyện phương ...

  18/01/2018 - 10:39

 8. Kiểm định chất lượng giáo dục: Yêu cầu sống còn đối với các trường Đại học

  Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia không chỉ cạnh tranh về kinh tế, về chất lượng ... từ lâu ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ. Hiện nay, hoạt động này ngày càng phổ biến bởi nó là một công cụ hiệu ...

  18/01/2018 - 10:39

 9. Sinh viên tiếp cận cơ hội nghề nghiệp tại Ngày hội Việc làm Công nghệ Thông tin năm 2014 tại UIT

  ... tài trợ chính của Công ty Axon Active Việt Nam, đồng tài trợ Công ty TMA Solutions, Công ty Phần mềm Quản lý ... từ Công ty CSC Việt Nam, Công ty IBM Việt Nam và các Công ty VNG, Renesas Việt Nam, Trobz, ELCA, KMS Technology tham gia. ...

  18/01/2018 - 10:39

 10. Phòng Công tác sinh viên

  ... Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến sinh viên, học viên sau đại học (sau đây ...

  18/01/2018 - 10:39

Trang