Skip to content

Seminar: AI và Ứng dụng

Khoa Mạng máy  tính & Truyền thông tổ chức buổi seminar với chủ đề “AI và Ứng dụng”. Buổi chia sẻ có sự tham gia của nhiều giảng viên giúp các bạn giải đáp thắc mắc lĩnh vực AI. 

Diễn giả:

PGS.TS. Lê Trung Quân - Trưởng khoa Mạng máy tính và Truyền thông

GS. Lê Bảo Long - NECPHY-Lab, INRS/Đại học Quécbec, Canada

PGS.TS. Quản Thành Thơ - Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính HCMUT/VNUHCM

PGS.TS Phùng Hữu Phú - Giám đốc phòng thí nghiệm Intelligent Systems Security, Đại học Dayton, Mỹ

TS. Phan Xuân Thiện - Khoa Mạng máy tính và Truyền thông

NCS Lê Ngọc Kim Khánh - Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính HCMUT/VNUHCM

Thời gian: 8h00 ngày 27/11/2021 

Địa điểm: Microsoft Teams

Linh đăng ký: https://link.uit.edu.vn/dang-ky-seminar-ai-va-ung-dung  

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin