Skip to content

Sinh viên 5 Tốt - Mở đơn đăng ký xét tuyển danh hiệu SV5T cấp trường

Sự nỗ lực, chăm chỉ của mỗi cá nhân trong quá trình học tập, rèn luyện, hoàn thiện ở năm tiêu chí sau:

 1️. Đạo đức tốt 

 2️. Học tập tốt   

 3️. Thể lực tốt   

 4️. Tình nguyện tốt 

 5️. Hội nhập tốt 

Ứng với mỗi tiêu chí sẽ cần đáp ứng những điều kiện nho nhỏ để các bạn hoàn thành và chạm tới danh hiệu. 

Được tăng điểm Hồ sơ thực tập, tăng cơ hội tuyển dụng.

Tăng cơ hội xét học bổng.

Mở rộng mạng lưới xã hội.

Có cơ hội xét Sinh viên 5 tốt các cấp Thành Phố, Trung Ương.

Link đăng ký: https://bit.ly/forumSV5T

Hạn chót đăng ký: 17g00 ngày 18/10/2022

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit/posts/pfbid0wjeuYBWDUjvf3LDZzqCbsEpokzQogjKwPeXmZjeNRUFqexDWjBYXKw3Au2p771ool

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin