Skip to content

SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ DỰ THI THỦ LĨNH SINH VIÊN

 Nhận thấy sự hăng hái cũng như thành tích xuất sắc của các bạn sinh viên khoa Khoa học Máy tính qua ngày đầu tiên thi đấu với 5 thí sinh đã tiến vào vòng 2 của hội thi:

+ Bạn Dương Thành Bảo Khanh - MSSV: 20521444

+ Bạn Văn Nguyễn Ngọc Huyền - MSSV: 20521424

+ Bạn Đoàn Phương Khanh - MSSV: 20521443

+ Bạn Lê Nguyễn Minh Huy - MSSV: 20521394

+ Bạn Đào Trần Anh Tuấn - MSSV: 20522107

Do đó, Đoàn - Hội khoa Khoa học Máy tính đã quyết định hỗ trợ kinh phí cho lần thi đầu tiên thi đấu cho tất cả các bạn sinh viên khoa.

Đăng kí tham gia cuộc thi tại: http://bit.ly/TLSV_VongSoTuyen

Mọi thông tin chi tiết xem tại:https://www.facebook.com/DoanHoiKHMT/

 

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin