Skip to content

Sinh viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc tại cuộc thi thuộc Hội thảo VLSP 2021

️Xin chúc mừng các bạn sinh viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc tại cuộc thi thuộc Hội thảo VLSP 2021.

️Xin được chúc mừng:

- ️GIẢI NHẤT - VLSP2021-NLI Shared Task 2021

Dương Quốc Lộc - Sinh viên năm 4 ngành Khoa học Dữ liệu
GVHD: ThS. Nguyễn Đức Vũ

- GIẢI NHÌ - VLSP2021-MRC Shared Task 2021

Sinh viên:

Lê Thị Thu Hằng - Sinh viên năm 4 ngành CNTT CLC Định hướng Nhật Bản

Hồ Việt Đức - Sinh viên năm 4 ngành CNTT CLC Định hướng Nhật Bản

GVHD: ThS. Nguyễn Đức Vũ

️- GIẢI BA - VLSP2021-NLI Shared Task 2021

Sinh viên: Ngô Đình Luân - Sinh viên năm 4 ngành CNTT CLC Định hướng Nhật Bản

                 Ngô Lê Hiếu Kiên - Sinh viên năm 4 ngành CNTT CLC Định hướng Nhật Bản

GVHD: ThS. Đặng Văn Thìn

Hội thảo lần thứ 8 về Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt -  VLSP 2021 năm nay được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG TPHCM thông qua hình thức trực tuyến.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.ISE/posts/2026670844165321

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin