Skip to content

SINH VIÊN UIT BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ONLINE

Ngày 22/02/2021, Khoa Công nghệ Phần mềm Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến cho sinh viên. Hoạt động online nhằm giúp các bạn sinh viên hoàn thành sớm bảo vệ khóa luận, đồng thời đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Buổi bảo vệ khóa luận online được khoa Công nghệ Phần mềm thực hiện đầy đủ các bước quy trình và đảm bảo đánh giá đúng kết quả khoá luận của các bạn sinh viên. Nhiều đề tài được đánh giá cao bám sát vào hướng nghiên cứu mới và thực tiễn ứng dụng trong cuộc sống, có thể tiếp tục phát triển hoàn thiện thành những ứng dụng công nghệ thông tin.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin