Skip to content

SINH VIÊN UIT NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN "5K" PHÒNG CHỐNG COVID-19 VÀ KHAI BÁO LỊCH TRÌNH NẾU CÓ DI CHUYỂN ĐẾN TỈNH KHÁC.

Nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh Covid 19, trường Đại học Công nghệ Thông tin yêu cầu sinh viên di chuyển đến các tỉnh thành khác trong dịp lễ phải thực hiện khai báo lịch trình di chuyển cho Nhà trường.

Sinh viên thực hiện khai báo trên: https://forms.gle/GCb86B4AhKkVFhg hoặc quét mã QR ở hình bên dưới.

Ngoài ra, sinh viên UIT phải nghiêm túc tuân thủ quy tắc 5K trong mùa dịch bệnh: khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, khoảng cách, không tụ thập.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin