Skip to content

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức chương trình "Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chương trình nhằm nhìn lại hành trình 5 năm hoạt động theo chỉ thị của Bộ chính trị. Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chương trình được tổ chức ngày 12/4/2021 tại Văn miếu Trấn Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin