Skip to content

STUDY FROM HOME - Cấu trúc rời rạc

Chuyên mục "STUDY FROM HOME " do Ban Học tập Khoa học và Kỹ thuật Thông tin tổ chức bao gồm những video , những bài phân tích về kiến thức của các môn học. Chuyên mục được lập nên với mục tiêu giúp các bạn hiểu sâu hơn về các vấn đề trong môn học đó. Tuần này, BTC mang đến cho các bạn sinh viên tài liệu môn Cấu trúc rời rạc

Link tài liệu: : https://bitly.com.vn/x7qs17

 Link bài tập:https://bitly.com.vn/2jpxyf

Xem trên youtube tại:https://youtu.be/Qs5TjiNnQH8

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTKHKTTT

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin