Skip to content

THI ĐGNL VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI ĐGNL (LƯU Ý SỐ 3-ĐÓNG LỆ PHÍ)

Nhằm hỗ trợ thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực gặp khó khăn về vấn đề đóng lệ phí, Đại học Quốc gia vừa đăng tải những lưu ý về vấn đề này.

Theo đó, một số thí sinh đóng tiền đăng ký thi đợt 2 và đăng ký nguyện vọng xét tuyển làm nhiều lần gây khó khăn cho việc xác nhận thanh toán. Do vậy, khi đăng ký dự thi, nếu có đăng ký xét tuyển nguyện vọng thì thí sinh vui lòng đóng tiền thanh toán một lần cho cả đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển nhé. 

Đối với thí sinh đã thi ĐGNL đợt 1:

- Nếu đăng ký xét tuyển (không đăng ký thi đợt 2): 
+ Đăng nhập tài khoản đã tạo đợt 1
+ Đăng ký xét tuyển (chọn nguyện vọng xét tuyển)
+ Chọn phương thức đóng lệ phí 
+ Đóng lệ phí. 

- Nếu đăng ký dự thi đợt 2 và đăng ký xét tuyển: 
 + Đăng nhập tài khoản đã tạo đợt 1
 + Đăng ký mới
 + Chọn nơi dự thi
 + Đăng ký xét tuyển (chọn nguyện vọng xét tuyển)    
 + Chọn phương thức đóng lệ phí 
 + Đóng lệ phí.

- Nếu đăng ký dự thi đợt 2 (không đăng ký xét tuyển): 
 + Đăng nhập tài khoản đã tạo đợt 1
 + Đăng ký mới
 + Chọn nơi dự thi
 + Chọn phương thức đóng lệ phí 
 + Đóng lệ phí.

Đối với thí sinh chưa đăng ký thi ĐGNL đợt 1:

- Nếu đăng ký thi đợt 2 và đăng ký xét tuyển:
 + Khai báo hồ sơ
 + Chọn nơi dự thi 
 + Đăng ký xét tuyển (chọn nguyện vọng xét tuyển)
 + Chọn phướng thức đóng lệ phí
 + Đóng lệ phí.

- Nếu chỉ đăng ký thi đợt 2 (không đăng ký xét tuyển): 
+ Khai báo hồ sơ 
+ Chọn nơi dự thi 
+ Chọn phướng thức đóng lệ phí 
+ Đóng lệ phí.

Trường hợp thí sinh đã đóng lệ phí (tình trạng hồ sơ trên hệ thống sẽ hiển thị “Đã thanh toán”) thì không thể đăng ký thêm hoặc hủy hoặc thay đổi hoặc sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/vnuhcm.info/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền Thông trường Đại học Công nghệ Thông tin