Skip to content

Thông báo chung

Thông báo về việc tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh sau đại học

Thông báo về việc tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh sau đại học

Thân mời các bạn thí sinh quan tâm đến tham dự buổi tư vấn tuyển sinh trình độ sau đại học do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Gian hàng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ giúp các bạn hiểu rõ...
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phòng Thanh tra – Pháp chế - Đảm bảo chất lượng

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phòng Thanh tra – Pháp chế - Đảm bảo...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM là một trong những Trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông. Trở thành...

Thông báo xét chọn nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà B

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM kính mời các tổ chức trong và ngoài Trường có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham dự chào giá cạnh tranh dịch vụ vệ sinh cho tòa nhà B và khuôn...
Thông báo v/v hợp tác đầu tư Nhà Phục vụ Sinh viên

Thông báo v/v hợp tác đầu tư Nhà Phục vụ Sinh viên

Kính gửi: Quý đối tác Trường Đại học Công nghệ Thông tin -DHQG.HCM có hạng mục công trình "Nhà phục vụ sinh viên" thuộc Tiểu Dự án Đầu tư Xây dựng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (QG-HCM-04) cần...
Thông báo tuyển dụng (đợt 3, năm 2018)

Thông báo tuyển dụng (đợt 3, năm 2018)

Trường ĐHCNTT hiện có nhu cầu tuyển dụng 29 chỉ tiêu cho các vị trí giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên và lao động phổ thông. Thông tin chi tiết cho từng vị trí vui lòng xem tại: https://www....
Thông báo tuyển dụng (đợt 1, năm 2018)

Thông báo tuyển dụng (đợt 1, năm 2018)

Trường ĐHCNTT hiện có nhu cầu tuyển dụng 40 chỉ tiêu cho các vị trí giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên và lao động phổ thông. Thông tin chi tiết cho từng vị trí vui lòng xem tại: https://www....
Thông báo kêu gọi đầu tư và cung cấp dịch vụ tại Nhà phục vụ sinh viên

Thông báo kêu gọi đầu tư và cung cấp dịch vụ tại Nhà phục vụ sinh viên

Kính gửi quý Thầy Cô, Công đoàn Trường trân trong thông báo đến quý Thầy Cô thông báo 01/TB-CĐCNTT ngày 15/03/2018 về việc Kêu gọi đầu tư và cung cấp dịch vụ tại Nhà phục vụ sinh viên (Chi tiết tại...
Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên lái xe

Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên lái xe

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM là một trong những Trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông. Hiện,...
Thông báo v/v triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2017

Thông báo v/v triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2017

Kính gửi Quý đơn vị và các Đoàn thể, Thực hiện Công văn số 1844/ĐHQG-TTPC ngày 13/10/2017 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc triển khai Ngày Pháp luật và Kế hoạch số 20/KH-ĐHCNTT ngày 31/10/2017 của Hiệu...
Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến cựu sinh viên năm 2017

Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến cựu sinh viên năm 2017

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin! Với mục tiêu đảm bảo và không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo cũng như nắm bắt được tình hình việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu...

Trang