Skip to content

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên, học viên cấp Khoa năm 2022

Khoa Hệ thống Thông tin thông báo đến sinh viên, học viên cao học của Khoa về việc triển khai đăng ký và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên – học viên cao học cấp Khoa năm 2022.

Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng

Số lượng thành viên 1 đề tài: tối đa 02 sinh viên, học viên

Kinh phí hỗ trợ thực hiện: 5.000.000đ/ đề tài

Thời gian đăng ký: đến hết ngày 30/7/2022

Đăng ký tại Form: https://forms.gle/N7XFu1cDL4YhHLXU6

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/DoanHoiHTTT/posts/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin