Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo Danh sách sinh viên dự kiến TN đợt 2 năm 2024

Chào các bạn sinh viên!
Phòng Đào tạo Đại học thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 trong file đính kèm. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại để ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ email: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 16/05/2024
Chi tiết trong file đính kèm.

Các file đính kèm: 

Tập tin dssv_dangky_xet_tonghiep_dot_2_2024_-_daa.xlsx

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://student.uit.edu.vn/thong-bao-danh-sach-sinh-vien-du-kien-tn-dot-2-nam-2024 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin