Skip to content

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 3 năm 2021

Phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 03 năm 2021.

Danh sách chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm: 

Office spreadsheet icon danh_sach_tot_nghiep_dot_3_-daa.xls

Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ email: đến hết ngày 17/10/2021.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/WgK1V5

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin