Skip to content

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2015 như sau:

Bậc cao học:

  • Môn Toán cho máy tính, Tin học cơ sở đạt 5/10 điểm trở lên;
  • Môn Tiếng Anh đạt 50/100 điểm trở lên.

- Danh sách đề nghị trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin

- Danh sách đề nghị trúng tuyển cao học ngành Khoa học máy tính

- Danh sách trúng tuyển NCS

Phòng ĐTSĐH&KHCN.