Skip to content
Chúc mừng team UIT-Bean đã đoạt giải Nhì Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin vòng chung khảo Asean 2019

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2015 như sau:

Bậc cao học:

  • Môn Toán cho máy tính, Tin học cơ sở đạt 5/10 điểm trở lên;
  • Môn Tiếng Anh đạt 50/100 điểm trở lên.

- Danh sách đề nghị trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin

- Danh sách đề nghị trúng tuyển cao học ngành Khoa học máy tính

- Danh sách trúng tuyển NCS

Phòng ĐTSĐH&KHCN.