Skip to content

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ từ xa qua  

Tiếp nhận ý kiến của các bạn ứng viên về việc trong thời gian qua chưa cập nhật thông tin nên chưa thể chuẩn bị hồ sơ kịp để đăng ký xét tuyển. Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin đồng ý gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ từ xa qua mạng được gia hạn thêm như sau:.

- Hạn chót nộp hồ sơ bản online là 03/08/2022

- Hạn chót nộp bản giấy là ngày 06/08/2022

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại đây: https://tuyensinh.citd.vn/ 

- Đăng ký tư vấn: https://link.uit.edu.vn/CITD_DangKyTuVan 

- Hướng dẫn tại đây: https://www.citd.vn/hd_nophs_dttx/

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/CITD.UIT/posts/pfbid02EUPTc62riA62LsCXyiSSj8KQj5dAcAc75BVtpGZejdWnKeQ1p76f8khT5qUDhgjCl

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin