Skip to content

Thông báo gia hạn thời gian học tập cho học viên chương trình đào tạo thạc sĩ do ảnh hưởng COVID 19

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ thông báo về việc gia hạn học tập cho học viên chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 2020 và khóa 2021 do ảnh hưởng COVID 19 theo file đính kèm.

Theo đó, đối với khóa sinh viên tuyển sinh 2020, 2021 được gia hạn thêm 6 tháng đào tạo sau 4 năm tối đa cho phép theo quy định. Sau thời gian gia hạn, ĐHQG không xem xét giải quyết thêm cho các trường hợp trên.

File đính kèm: 

PDF icon 55-tb-dhcntt-23-5-2022.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-gia-han-thoi-gian-hoc-tap-cho-hoc-vien-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-do-anh-0

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin