Skip to content

Thông báo kéo dài thời gian đăng ký học phần cho các lớp tiếng Anh HK 2 NH 2022-2023

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học kéo dài thời gian đăng ký các lớp tiếng Anh cho các bạn đến hết ngày 20/01/2023.

Phòng Đào tạo Đại học có mở các lớp buổi tối và cho phép học online.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Đại học để được giải đáp. 

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://student.uit.edu.vn/thongbao/keo-dai-thoi-gian-dkhp-cho-cac-lop-tieng-anh-hk-2-nh-2022-2023

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin