Skip to content

Thông báo kiểm tra thông tin đăng ký xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ vừa thông báo đến các học viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 về việc kiểm tra thông tin cá nhân theo file đính kèm.

Học viên tiến hành kiểm tra thông tin từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/04/2021. Nếu có sai sót gửi phải hồi về email thuyntd@uit.edu.vn.

Bên cạnh đó, văn phòng cũng nhắc nhở một số học viên còn thiếu một vài thủ tục liên quan đến đăng ký xét tốt nghiệp, hoàn tất thủ tục trước sáng ngày thứ hai: 05/04/2021.

Mọi thông tin chi tiết về thông báo xem tại File đính kèm: 

PDF icon_qd_dhcntt_2020.ds_.pdf

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin