Skip to content

Thông báo lịch đăng ký học phần trong HK2 năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch đăng ký học phần của sinh viên gồm 4 đợt như sau:

  • Từ 9h00 ngày 21/12/2021 đến 16h00 ngày 21/12/2021: sinh viên đăng ký học phần (đợt xác nhận) đã được phòng Đào tạo Đại học và Văn phòng các Chương trình Đặc biệt nạp dữ liệu trước đó.

  • Từ 9h00 ngày 22/12/2021 đến 16h00 ngày 24/12/2021: sinh viên đăng ký học phần (đợt chính thức) trên hệ thống phần mềm quản lý.

  • Từ 9h00 ngày 28/12/2021 đến 16h00 ngày 30/12/2021: sinh viên đăng ký học phần (đợt điều chỉnh) trên hệ thống phần mềm quản lý.

  • Từ 9h00 ngày 21/02/2022 đến 16h00 ngày 25/02/2022: sinh viên đăng ký học phần (đợt cứu xét) trên hệ thống phần mềm quản lý.

Bắt đầu học kỳ 2 năm học 2021 – 2022: Ngày 21/02/2022  (Kế hoạch năm học trên cổng thông tin môn học daa.uit.edu.vn sẽ được điều chỉnh sau).

Đề nghị các bạn tân sinh viên khóa tuyển năm 2021 liên hệ với cố vấn học tập để được hướng dẫn, tư vấn cách đăng ký học phần

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/gwwAQe

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin