Skip to content

[THÔNG BÁO] LIÊN QUAN GIÁO TRÌNH ANH VĂN HỌC KỲ HÈ 2020-2021

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các bạn sinh viên một số vấn đề liên quan đến giáo trình anh văn học kỳ hè 2020-2021.

1. Hiện tại các bạn sinh viên đã mua giáo trình anh văn đã được gửi tài khoản sách cũng như được gửi tài khoản để cập nhật ebook, các bạn kiểm tra email sinh viên của mình.

2. Một vài bạn sinh viên khi chuyển khoản không ghi rõ đúng yêu cầu nội dung trong thông tin chuyển khoản như: không ghi giáo trình anh văn cần mua hoặc thiếu thông tin họ tên, mã số sinh viên nên hiện tại TTNN chưa gửi được tài khoản cho các bạn.

Các bạn vui lòng gửi thông tin bao gồm Họ tên, MSSV, giáo trình cần mua, biên lai chuyển khoản về email cfl@uit.edu.vn để được hỗ trợ kiểm tra.

Thời gian phản hồi chậm nhất đến hết ngày 23/7/2021

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ttnnuit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin