Skip to content

Thông báo mời thầu cho thuê mặt bằng cung cấp dịch vụ căn tin trong Trường ĐHCNTT

Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin kính mời các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài trường tham dự xét thầu dịch vụ căn tin trong trường cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên của Trường.

Nội dung thông báo: xem file đính kèm