Skip to content

Thông báo Quyết định giao đề tài đợt 2 bổ sung ngành Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 2 bổ sung Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin. 

Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Đề nghị các Anh/Chị học viên liên hệ Quý Thầy/ Cô giảng viên hướng dẫn tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết xem tại file đính kèm: 

PDF icon tb_567_qd_dhcntt_27_09_2021.pdf

PDF icon tb_567_qd_dhcntt_27_09_2021.ds_.pdf

PDF icon tb_568_qd_dhcntt_27_09_2021_.pdf

PDF icon tb_568_qd_dhcntt_27_09_2021.ds_.pdf

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin