Skip to content

Thông báo Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính đợt 1 năm 2021 

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ vừa ra thông báo đến các học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 1 “Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính” đợt 1 năm 2021.

Theo quyết định này có 4 học viên được công nhận đề tài luận văn thạc sĩ. Các học viên thực hiện đề tài luận văn trong vòng 6 tháng (từ ngày ra quyết định đến hết ngày 16/09/2021). Riêng đối với học viên khóa 2016 đợt 2 phải hoàn thành bảo vệ luận văn đến tháng 06/2021. 

Bên cạnh đó, văn phòng đề nghị các học viên sớm liên hệ Quý Thầy/ Cô giảng viên hướng dẫn để tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu để hoàn thành theo đúng tiến độ  quy định.

Mọi thông tin chi tiết học viên xem tại file đính kèm: 

PDF icon 134_qd_12_03_2021.pdf

PDF icon 134_qd_dhcntt_12_03_2021._ds.pdf

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin