Skip to content

Thông báo Quyết định giao đề tài ngành Hệ thống Thông tin năm 2022

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương năm 2022 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Hệ thống thông tin

+ Quyết định số 1114 / QĐ- ĐHCNTT, ngày 15 tháng 12 năm 2022.

+ Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Đề nghị các học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định.

Thân chúc các học viên thành công!

File đính kèm: 

PDF icon _2_hv_httt_1114_qd_dhcntt15_12_2022_.pdf

PDF icon httt_1114_qd_dhcntt15_12_2022._ds.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-quyet-dinh-giao-de-tai-nganh-he-thongthong-tin-nam-2022

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin