Skip to content

Thông báo quyết định giao đề tài và nộp báo cáo giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022:

1. Lớp chính quy đại trà: QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 2021-2022 CQĐT

2. Lớp chính quy chương trình chất lượng cao: QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 2021-2022 CLC

Sinh viên Chính quy đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại thư mục sau ngày 07/11/2021.

Sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) vào thư mục "Nộp báo cáo KLTN giữa kỳ" trước ngày 07/11/2021.

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài KLTN

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Hạn nộp báo cáo KLTN : trước 25/12/2021.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/8CX5a0

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin