Skip to content

Thông báo tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Công nghệ Thông tin năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo tuyển dụng nhân sự công tác tại trường năm 2015.

Tiêu chuẩn tuyển dụng vui lòng xem tại đây.

Thông báo tuyển dụng vui lòng xem tại đây.

Mẫu hồ sơ tuyển dụng: Tải về

 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐH CNTT.