Skip to content

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 ngành Hệ thống Thông tin

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo (CTĐT) liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ (liên thông Đại học-Thạc sĩ) ngành Hệ thống thông tin đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch đăng ký CTĐT liên thông Đại học - Thạc sĩ

Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2022-2023 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi có thể rút ngắn tổng thời gian học tập so với tổng thời gian đào tạo của trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm thứ 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ đại học (được xét tối đa 15 tín chỉ).

2. Ngành tuyển sinh

Mã ngành: 7480104 - Hệ thống Thông tin hệ Chính quy bậc Đại học

Mã ngành: 8480104 - Hệ thống Thông tin hệ Chính quy bậc Thạc sĩ

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: dự kiến 30

4. Điều kiện tham dự CTĐT liên thông Đại học - Thạc sĩ

Người dự tuyển là sinh viên đại học năm thứ 3, năm thứ 4 thỏa các tiêu chí sau tại thời điểm xét tuyển:

Đã học xong học kỳ 5 theo thiết kế của chương trình đào tạo đại học

Điểm trung bình tích lũy tối thiểu: 7.0

Số tín chỉ tích lũy tối thiểu: 60

5. Thời gian, hình thức xét tuyển, hình thức đào tạo, thời gian đào tạo

- Thời gian xét tuyển: tháng 07/2022.

- Hình thức xét tuyển: phỏng vấn.

- Hình thức đào tạo, thời gian đào tạo: học tập trung, thời gian đào tạo: 5,5 năm (tổng thời gian tham gia CTĐT trình độ đại học và CTĐT trình độ thạc sĩ).

6. Các bước đăng ký:

Bước 1: Đăng ký

Sinh viên đăng ký tham gia chương trình từ ngày 28/11/2022 – 16/12/2022 trực tuyến tại link: https://forms.gle/TBnQd2iQprvArXf97

Bước 2: Thông báo kết quả

Kết quả xét duyệt sẽ được Trường gửi qua email cho sinh viên từ ngày 19/12/2022 – 23/12/2022.

Bước 3: Phỏng vấn (dự kiến 29/12/2022)

Bước 3: Xác nhận tham gia chương trình liên thông Đại học-Thạc sĩ.

Sinh viên được thông báo đủ điều kiện tham gia CTĐT nộp phiếu trực tiếp tại Phòng đào tạo Sau Đại học& Khoa học Công nghệ .

Thời gian đăng ký môn học trình độ thạc sĩ dự kiến: từ ngày 03/01/2022.

Sau khi đăng ký môn học trình độ thạc sĩ, sinh viên không cần đăng ký những môn học đại học được xét miễn tương ứng.

Thông tin chi tiết: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-dao-tao-lien-thong-tu-trinh-do-dai-hoc-len-trinh-do-0

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin