Skip to content

Thông báo tuyển sinh chương trình Đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin-Đại học Quốc gia (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

 1. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU

 1. Ngành Công nghệ thông tin, mã ngành: 8 48 02 01, chỉ tiêu 30

 2. Ngành Khoa học máy tính, mã ngành: 8 48 01 01, chỉ tiêu 20

 3. Ngành Hệ thống thông tin, mã ngành 8 48 01 04, chỉ tiêu 30

 4. Ngành An toàn thông tin, mã ngành 8 48 02 02, chỉ tiêu 30

 1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Học tập trung, thời gian đào tạo 02 (hai) năm.

III. Hồ sơ đăng ký thi tuyển/xét tuyển gồm:

 1. Bìa hồ sơ (theo mẫu);

 2. Phiếu đăng ký dự thi: thi tuyển (theo mẫu), xét tuyển (theo mẫu), tuyển thẳng (theo mẫu);

 3. Lý lịch khoa học (theo mẫu);

 4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học;

 5. Bản sao bảng điểm đại học;

 6. Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (nếu có);

 7. Bản sao bảng điểm cao đẳng (nếu có);

 8. Bảng điểm bổ túc kiến thức (nếu thuộc đối tượng ngành gần);

 9. Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

 10. Giấy chứng nhận sức khỏe;

 11. Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có);

 12. 2 tấm ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh).

 13. Các giấy khen về thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (khuyến khích đối với đối tượng xét tuyển, tuyển thẳng).

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/node/2310

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin