Skip to content

Thông báo tuyển sinh chương trình tài năng năm 2022

- Ngành Khoa học Máy tính: tối đa 30 sinh viên

- Ngành An toàn Thông tin: tối đa 30 sinh viên

Đối tượng nộp hồ sơ xét tuyển:

Sinh viên đã trúng tuyển kỳ Tuyển sinh Đại học năm 2022 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc các chương trình chính quy của tất cả các ngành theo mọi phương thức tuyển sinh được áp dụng cho khóa tuyển năm 2022.

Tiêu chí xét tuyển:

Ban Điều hành Chương trình xét tuyển dựa trên các tiêu chí: các giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia, điểm trúng tuyển, bài luận, phỏng vấn (nếu có). Việc xét tuyển thực hiện cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển sinh.

Thời gian và hình thức đăng ký

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/9/2022

- Sinh viên chuẩn bị:

+ Bản scan: bài luận viết tay, dài tối đa 01 trang A4.  Bài luận trình bày các nội dung sau:

Mục tiêu nghề nghiệp, ước mơ tương lai

Sinh viên hiểu gì về ngành học, chương trình tài năng. Lý do sinh viên đăng ký tham gia chương trình tài năng.

Chia sẻ về một vấn đề, một thách thức mà sinh viên đã rất kiên trì, cố gắng để vượt qua; hoặc một mục tiêu mà sinh viên đã rất nỗ lực để đạt được.

+ Bản scan/hình ảnh: các giấy khen, giấy chứng nhận thành tích khác (nếu có)

- Hình thức nộp: sinh viên nộp hồ sơ online tại  https://link.uit.edu.vn/dkcttn (sử dụng email sinh viên).

- Thời gian thông báo kết quả xét tuyển trước ngày 03/10/2022.

Thông tin chi tiết: https://oep.uit.edu.vn/vi/tb-tuyen-sinh-chuong-trinh-tai-nang-nam-2022?fbclid=IwAR3gJbT6FxDi8mRcymH3SZcieSJvfYlirjmVRF5Ua_gk7ib_lG-JlyTvl3I

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin