Skip to content

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC MIỄN PHÍ TIẾNG NHẬT ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI HUREDEE (KHÓA 3)

Tổ chức Huredee (Nhật Bản) tài trợ cho sinh viên năm 3, 4 Trường Đại học Công nghệ Thông tin 01 năm học tiếng Nhật miễn phí để đạt trình độ tiếng Nhật N3 và được kết nối giới thiệu việc làm tại Nhật Bản ngay sau khi hoàn thành khóa học.

Thời gian học: từ tháng 11/2021 - tháng 10/2022

Lớp học sẽ tổ chức vào buổi tối, dự kiến 01 tuần 05 buổi thời gian từ 17:30 đến 20:30. 

Thời gian đào tạo dự kiến là 600 giờ học. Giáo viên là người Việt Nam và người Nhật Bản.

Sinh viên tham gia học điền mẫu đăng ký tại link https://forms.gle/fMpCWDP4bEU2MxiSA

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://link.uit.edu.vn/OkZkO

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin