Skip to content

Thông báo về buổi nói chuyện của Giáo sư Michel Mayor

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 535/ĐHQG-KHCN ngày 01/4/2014 về việc thông báo buổi nói chuyện của Giáo sư Michel Mayor về chủ đề: "Other Worlds in the Universe?" (Tồn tại nền văn minh ngoài trái đất?)

Nội dung chi tiết mời Quý Thầy/Cô xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN