Skip to content
Chúc mừng team UIT-Bean đã đoạt giải Nhì Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin vòng chung khảo Asean 2019

Thông báo về buổi nói chuyện của Giáo sư Michel Mayor

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 535/ĐHQG-KHCN ngày 01/4/2014 về việc thông báo buổi nói chuyện của Giáo sư Michel Mayor về chủ đề: "Other Worlds in the Universe?" (Tồn tại nền văn minh ngoài trái đất?)

Nội dung chi tiết mời Quý Thầy/Cô xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN