Skip to content

Thông báo về thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022 khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo về thời gian sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 14/01/2022

Sinh viên sử dụng phần mềm MS Teams để truy cập vào Team Hội đồng bảo vệ KLTN đợt 1 NH 2021-2022_ Khoa MMT&TT (team code: vysce6d) theo danh sách hội đồng như sau:

  • Hội đồng 1: lớp NT505.M11.ANTN và NT505.M11.ANTT

  • Hội đồng 2 và Hội đồng 3: Lớp NT505.M11.ATCL

  • Hội đồng 4: Lớp NT505.M11.ATCL và NT505.M11

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong danh sách đính kèm: Hoi-dong-KLTN-HK1-2021-2022_Post

Lưu ý:

  • Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo.

  • Quyết định hội đồng được thông báo trên Team

Sau khi bảo vệ KLTN:

Sinh viên upload file báo cáo vào website Cổng thông tin đào tạo (http://daa.uit.edu.vn) theo thông báo số 17/TB-ĐHCNTT ngày 25/02/2021 của Trường, link hướng dẫn: https://daa.uit.edu.vn/sites/daa/files/202103/25_huong_dan_nop_kltn_new.pdf , deadline ngày 16/01/2022. Sau khi upload báo cáo, sinh viên nên báo với giảng viên hướng dẫn để giảng viên hướng dẫn xác nhận và hoàn tất thủ tục nộp báo cáo. Sau khi tất cả các đề tài đã được giảng viên hướng dẫn xác nhận, VP Khoa sẽ gửi bảng điểm để P.ĐTĐH cập nhật điểm lên hệ thống.

Sinh viên nộp 01 cuốn bìa cứng + 01 đĩa CD về VP Khoa theo thông tin sau:

  • Cuốn báo cáo phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đầy đủ tên đề tài tiếng Việt và tiếng Anh trên bìa xanh nước biển.

  • Nhận xét của GVHD và GVPB (VP Khoa sẽ gửi file nhận xét của giảng viên cho sinh viên qua email hoặc thông báo sau)

  • Đĩa CD phải để trong bìa CD mềm, dán vào mặt trong bìa sau của Khóa luận.

Thời gian nộp báo cáo về VP Khoa sẽ được thông báo sau khi Trường làm việc offline.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với cô Nhung theo email:

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://nc.uit.edu.vn/giao-vu/thong-bao-hoc-vu/thong-bao-ve-thoi-gian-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-dot-1-nam-hoc-2021-2022.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin