Skip to content

Thông báo về việc nộp báo cáo các môn Đồ án (ĐACN, ĐALTUDM) HK1 NH 2022-2023 - Khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành và Đồ án Lập trình ứng dụng mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:
Lưu ý: Sinh viên không nộp báo cáo và ký tên sẽ bị hủy điểm trên hệ thống.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122
Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin