Skip to content

Thông báo về việc thi cuối kỳ HK2 năm học 2020-2021 theo phương thức trực tuyến

Do tình hình Dịch Covid diễn biến phức tạp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin quyết định tổ chức kỳ thi cuối kỳ tập trung Học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho những môn học còn lại theo phương thức trực tuyến.

Quy định đối với sinh viên khi thi trực tuyến: https://tinyurl.com/z52z9yhe

1. Chuẩn bị tham gia dự thi: 

− Chuẩn bị thiết bị có máy ảnh (webcam, camera), máy tính có kết nối internet có  đường truyền ổn định (ưu tiên mạng nối dây) để làm bài thi.  

− Cài đặt phần mềm Safe Exam Browser trên máy tính làm bài thi. Xem hướng dẫn  cài đặt và sử dụng tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/huong-dan-cai-dat-va-su dung-safe-exam-browser-de-thi-online. Trường hợp đề thi cho phép sử dụng  những phần mềm khác trên máy tính thì không cần SV bật tính năng Safe Exam  Browser. 

− Vào ngày thi, sinh viên cần có mặt trước 30 phút tại phòng thi trực tuyến trên  MicroSoft Teams (được thông báo trên lịch thi) để Cán bộ coi thi(CBCT) điểm  danh và giám sát trong suốt buổi thi. Sinh viên vào đúng Team đã học trong học  kỳ, và vào đúng Channel theo thông báo chi tiết trong lịch thi. Đồng thời, SV truy  cập vào Website môn học trên hệ thống website môn học (https://courses.uit.edu.vn) và vào môn học tương ứng để làm bài thi.

 − Chuẩn bị thẻ SV/CMND/CCCD trên bàn để khi cần có thể trình cho CBCT. 

− Không gian SV ngồi làm bài thi cần yên tĩnh, không có người đi lại xung quanh,  gọn gàng, ánh sáng phù hợp để hình ảnh trên máy ảnh rõ nét. 

2. Trong giờ thi:

− SV có trang phục lịch sự theo quy định của trường. 

− Tại mỗi thời điểm SV chỉ được sử dụng tối đa 2 thiết bị có máy ảnh, trường hợp  đặc biệt sẽ có thông báo riêng đối với từng môn thi. 

− Thời gian bắt đầu làm bài và thời gian kết thúc làm bài được thiết lập sẵn trên hệ  thống Website môn học. 

− Điều chỉnh máy ảnh để quay rõ khuôn mặt, hai tay và không gian phía sau SV. Trong trường hợp đề thi cho phép sử dụng tài liệu giấy thì SV phải đặt tài liệu giấy  trong tầm quan sát của Camera. 

− Giữ trật tự trong khi thi; không nói chuyện, trao đổi, sử dụng ngôn ngữ hình thể,  giao tiếp bằng tay với người khác, không mở bất kỳ cửa sổ máy tính nào khác  ngoài MS Teams và hệ thống Website môn học. 

− Tuân thủ hướng dẫn, yêu cầu của cán bộ coi thi, cán bộ Phòng ĐTĐH và cán bộ  thanh tra thi. 

− Luôn mở cả 2 hệ thống gồm MS Teams (để CBCT giám sát) và Course môn học tại hệ thống Website môn học (để làm bài thi). 

− Trong quá trình làm bài, nếu bị mất kết nối internet thì SV cố gắng kết nối truy cập  vào lại và tiếp tục làm bài thi (các câu đã làm vẫn còn được lưu trên bài làm) nếu  thời gian làm bài chưa kết thúc. 

3. Hoàn tất bài thi: 

− Hoàn thành bài thi trước khi hệ thống báo hết thời gian.  

− Trường hợp hết thời gian làm bài mà chưa hoàn thành thì hệ thống sẽ tự động đóng  và tự động nộp bài cho SV. 

Thông tin chi tiết: https://bom.to/0dSqDM4KPxH16K

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin