Skip to content

Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023 Trình độ đào tạo đại học chính quy

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 — năm học 2022-2023. trình độ đào tạo đại học chính quy như sau:

1. Số tiền học phí phải nộp: Sinh viên kiểm tra thông tin học phí phải nộp tại địa chỉ: https:/student.uit.edu.vn/tracuu/hocphi

2. Hình thức và thời gian nộp học phí

2.1. Thời gian nộp học phí

Đợt 1:

- Sinh viên thanh toán học phí học kỳ hoặc học phí gia hạn (nếu có)

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/8/2022

Đợt 2:

- Sinh viên thanh toán học phí còn lại sau khi có kết quả đăng ký học phần

- Thời gian: Từ ngày 16/9/2022 đến hết ngày 04/12/2022

2.2. Hình thức nộp học phí:

- Cách 1: Chuyển khoản đến tài khoản định danh dùng để thanh toán học phí:

Xem thông tin thanh toán tại https://student.uit.edu.vn/tracuu/hocphi

- Cách 2: Sinh viên nộp học phí trực tiếp vào một trong các tài khoản ngân hàng sau:

Tên tài khoản Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Số tài khoản: 314.100.01210304, Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Đông Sài Gòn

Số tài khoản: 038.100.0578414 Tại ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam (vietcombank) - CN Thủ Đức

Số tài khoản: 038. 100.5969898 (Dành riêng cho sinh viên chương trình BCU), Tại ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - CN Thủ Đức

Nội dung nộp tiền: “HO VA TEN, MSSV, HP DOT SO ... HK1, NH 2022-2023”

3. Gia hạn thời gian nộp học phí

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính làm đơn xin gia hạn thời gian nộp học phí đến hết ngày 22/8/2022 thông qua phòng Công tác Sinh viên.

Lưu ý:

- Để được đăng ký học phần, sinh viên phải thanh toán hết nợ học phí của các năm học trước.

- Sinh viên không thanh toán học phí đợt 1 đầy đủ và đúng hạn sẽ bị xóa thông tin đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023.

- Sinh viên không thanh toán học phí đợt 2 đầy đủ và đúng hạn sẽ bị cấm thi và xem xét kỷ luật theo các quy định hiện hành.

- Nhà trường sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan khi sinh viên không thực hiện đúng theo thông báo này.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-thu-hoc-phi-hk1-nam-hoc-2022-2023-trinh-do-dao-tao-dai-hoc-chinh-quy

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin