Skip to content

Thông báo về việc thu sổ Đoàn dành cho sinh viên khóa 2022

Thực hiện thông báo số 04-TB/ĐTN, Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông tiến hành thu sổ đoàn đối với Tân sinh viên K17 khoá 2022

Thời gian: 10h - 13h và 15h - 16h, từ 04/10/2022 đến hết ngày 14/10/2022

Địa điểm: Sảnh nhà C - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Quy trình nộp sổ Đoàn viên:

Bước 1: Sinh viên K17 ghi thông tin MSSV, tên chi Đoàn lên góc trên bên phải sổ Đoàn viên. Ví dụ: 22520001 - MMTT2022.1,...

Bước 2: Đến tại bàn nộp sổ Đoàn viên do Đoàn khoa đứng tại bàn để nộp sổ

Bước 3: Ký tên xác nhận đã nộp sổ Đoàn viên

Tân sinh viên K17 lưu ý những trường hợp sau đây:

 Trường hợp 1: Thất lạc Sổ đoàn viên nhưng còn thẻ Đoàn viên

Đoàn viên được Đoàn Trường cấp lại Sổ đoàn viên mới khi có Giấy xác nhận tham gia sinh hoạt Đoàn liên tục tại nơi sinh hoạt Đoàn trước đó.

Trường hợp 2: Thất lạc Sổ đoàn viên và thẻ Đoàn viên nhưng còn quyết định (nghị quyết) chuẩn y kết nạp Đoàn viên

Đoàn viên trực tiếp minh chứng cho Đoàn khoa ghi nhận và cấp lại Sổ đoàn viên.

Trường hợp 3: Thất lạc hồ sơ Đoàn viên và không đảm bảo điều kiện để khôi phục lại 

Sinh viên sẽ đợi đến ngày Đoàn Trường tổ chức học lớp Cảm tình Đoàn để đăng ký học, xét kết nạp Đoàn viên theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lưu ý: địa điểm có thể thay đổi và được thông báo thông qua BCH các chi Đoàn lâm thời khoá 2022.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/posts/pfbid025kzsfkRuG8LBmz4vGyU1Hm692dHyQCqgNs4g62rGnXhsWj4f2CKYjzUPAiSRVRA1l

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin