Skip to content

Thông báo về việc thưởng công bố quốc tế năm 2022

Kính gửi: - Quý Thầy/Cô;

           - Anh/Chị NCS, Học viên Cao học và Sinh viên.

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị NCS, Học viên Cao học và Sinh viên thông báo về việc thưởng công bố quốc tế năm 2022.

Nội dung chi tiết:  Quý Thầy/Cô, Anh/Chị NCS, Học viên Cao học và Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Tập tin thuong_cong_bo_quoc_te.rar

Thời gian nộp: đến hết ngày 10/10/2022.

Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-ve-viec-thuong-cong-bo-quoc-te-nam-2022

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin