Skip to content
Chúc mừng Tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân tốt nghiệp đợt 2 năm 2018. Chúc mừng sinh viên Đoàn Thiên Phúc, Nguyễn Xuân Vĩnh Phú, Nguyễn Đức Bình đã xuất sắc đạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Thông báo v/v hợp tác đầu tư Nhà Phục vụ Sinh viên

Kính gửi: Quý đối tác

Trường Đại học Công nghệ Thông tin -DHQG.HCM có hạng mục công trình "Nhà phục vụ sinh viên" thuộc Tiểu Dự án Đầu tư Xây dựng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (QG-HCM-04) cần đầu tư trang thiết bị để phục vụ cho sinh viên theo đúng công năng sử dụng: Khu không gian mở giao lưu học tập; Khu không gian phục vụ thức ăn nhanh 1&2; Khu Câu lạc bộ tiếng Anh; Khu sinh họat chuyên đề dành riêng cho các hoạt độngcuar sinh viên. Ngòai ra, Nhà trường có một mặt bằng Căn tin cần được khai thác đẻ phục vụ cho cán bộ viên chức và sinh viên của Trường. 

Thông tin chi tiết tại tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm: