Skip to content

Thông báo v/v lấy ý kiến danh sách đề nghị xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020

Sau khi thụ lý và thẩm định hồ sơ các ứng viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) niêm yết công khai và lấy ý kiến về danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020:

- Danh sách đề nghị xét tặng Danh hiệu NGND: 01 cá nhân,

- Danh sách đề nghị xét tặng Danh hiệu NGƯT: 01 cá nhân.

(Đính kèm danh sách)

Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường ĐHCNTT và được thông tin đến các đơn vị trực thuộc để toàn thẻ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường đóng góp ý kiến trong 10 ngày làm việc (kể từ 14/01/2020 đến hết ngày 03/02/2020).

Ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Trường ĐHCNTT thông qua Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 04/02/2020. Các kênh tiếp nhận đóng góp ý kiến:

- Bằng văn bản.

- Qua thư điện tử: tchc@uit.edu.vn.

 

Xem chi tiết tại file đính kèm

Tập tin đính kèm: