Skip to content

Thông báo xét Học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo sinh viên đăng ký xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

1. Mục đích

Học bổng Khuyến khích học tập căn cứ theo tiêu chí học tập và rèn luyện đúng quy định Học bổng Khuyến khích học tập. Nhưng với tinh thần phụng sự theo triết lý giáo dục của Nhà trường, học bổng Khuyến khích học tập là gửi gắm sự khuyến khích những sinh viên có học lực tốt, có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Học bổng Khuyến khích học tập sẽ đạt đúng tinh thần và thông điệp nhân văn hơn khi tiếp sức thêm cho những sinh viên học tốt phấn đấu vượt qua sự khó khăn trong cuộc sống. Do đó, nhà trường khuyến khích các bạn sinh viên có học lực tốt, hoàn cảnh ổn định, chưa khó khăn, chưa bức thiết hãy khoan đăng ký để dành suất cho các bạn khó khăn và cần hỗ trợ hơn.

2. Đối tượng

Tất cả sinh viên đang theo học hệ đại học hệ chính quy (văn bằng 1) tại Trường có nguyện vọng nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021.

3. Cách thức đăng ký:

- Tất cả sinh viên có nguyện vọng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 đăng ký theo link: https://forms.gle/HHY3e9t8ciB8NzWEA

- Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/9/2021.

4. Lưu ý:

- Chỉ xét học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên đăng ký theo thông báo.

- Đây không phải học bổng vinh danh các bạn sinh viên học giỏi, xuất sắc mà là học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ sinh viên..

- Sinh viên đăng ký thành công sẽ có email xác nhận gửi về email sinh viên. Sau khi kết thúc đăng ký, P.CTSV sẽ công bố danh sách sinh viên kiểm tra.

- Tài khoản ngân hàng sinh viên cung cấp phải là tài khoản của chính sinh viên. Trường có thể từ chối cấp học bổng nếu sinh viên cung cấp sai tài khoản.

- Không xét học bổng đối với (dựa vào thông tin trong bảng điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021):

+ Sinh viên không tham gia BHYT (mục 2.3)

+ Sinh viên phát ngôn không đúng mực trên forum (mục 4.14)

+ Sinh viên vi phạm các quy định của của Trường, ĐHQG, Bộ GDĐT và các cấp khác

* Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:

- Forum trường:; https://forum.uit.edu.vn/node/552301

- Email ctsv@uit.edu.vn.

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm:

PDF icon 61_tb-dk-hb-kkht-hk2-2020-2021.pdf

 

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin