Skip to content

Thông tin tiếp nhận Tân sinh viên vào ngày 25/9/2022 (Chủ nhật)

Thời gian tiếp nhận sinh viên từ 07h30 đến 21h00 Chủ nhật ngày 25/9/2022.

Khi đến nhận phòng tại KTX  sinh viên cần liên hệ Ban quản lý cụm nhà của mình đã đăng ký để có thông tin hướng dẫn.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ktxdhqghcm/posts/pfbid025bbp6GCyWL6MmpLYYHGywETQrnspojWnyuGzJJaM7P24bCPTPf8x6V7G4ymRb4H6l

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin