Skip to content

Thư mời Quý Doanh nghiệp tham gia phỏng vấn với Đoàn Kiểm định UIT năm 2022

Kính gửi Quý Doanh nghiệp !

Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục theo Luật Giáo dục đại học nhằm Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục  đại học; làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực. Năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) đã nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Năm 2022, UIT sẽ đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2. Từ ngày 05 – 10/10/2022, Đoàn kiểm định sẽ đến làm việc với UIT và Đoàn sẽ mời phỏng vấn 30 doanh nghiệp.

Thời gian phỏng vấn: 10:15-11:45 ngày thứ năm 06/10/2022 tại UIT

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ cử đại diện liên hệ mời Quý Doanh nghiệp hỗ trợ cử đại diện tham gia giúp Trường. Mọi chi tiết Quý Doanh nghiệp có thể liên hệ với Thầy Toàn (SĐT:0903761559 - email: toannv@uit.edu.vn) hoặc Cô Dung (SĐT 0907116939 - email: dungtt@uit.edu.vn ) như thư mời

File đính kèm: 

PDF icon thu_moi_phong_van_nha_tuyen_dung.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thu-moi-quy-doanh-nghiep-tham-gia-phong-van-voi-doan-kiem-dinh-uit-nam-2022

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin