Skip to content

Thư mời tham dự báo cáo học thuật lần 01 của NCS Hoàng Tùng

Khoa Khoa học Máy tính trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức buổi báo cáo học thuật lần 01 của Nghiên cứu sinh Hoàng Tùng để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

Tên luận án:  “Mô hình chuỗi thời gian mở theo tiếp cận đại số gia tử trong sự báo chuỗi thời gian” 

Người hướng dẫn: 

- PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân

- TS. Vũ Minh Lộc

Thời gian: 09h00 sáng thứ bảy 04/12/2021

Hình thức: báo cáo online sử dụng Google Meet

Link: https://meet.google.com/wpi-htbu-sxd

Kính mời các Thầy, Cô, Anh, Chị sắp xếp tham dự và cho ý kiến đóng góp.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.so/9YSNqT

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin