Skip to content

Thư viện trường Đại học Công nghệ Thông tin xin giới thiệu đến sinh viên những bài viết hay của cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc UIT” năm 2021. 

Mời các bạn đọc và cảm nhận những chia sẻ thú vị của bạn Thân Nhân Thọ - Sinh viên lớp Kỹ thuật Máy tính khóa 2020 (Chất lượng cao), Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM về việc đọc sách và những tác động của việc đọc đến bạn Thọ trong học tập và cuộc sống.

Bài viết có đoạn: Là sinh viên, thế hệ trẻ của đất nước, chúng ta cần giác ngộ sâu sắc về trách nhiệm của chính mình trong việc nung nấu thói quen “đọc sách”, đặc biệt là “đọc sách” có hiệu quả. Bản thân cần hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của việc “đọc sách” trong cuộc sống, lan tỏa niềm cảm hứng ấy đến với nhiều bạn trẻ hơn nữa, tạo dựng cho thế hệ trẻ một tư tưởng tốt đẹp, lối sống tích cực, từ đó thêm nâng cao học vấn, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện thể lực, góp phần to lớn vào quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Mọi thông tin chi tiết bài viết xem tại: https://bom.to/DQ9suf

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin