Skip to content

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ thông tin thông báo đến các thí sính về chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2012 như sau:

Chỉ tiêu xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Khoa học máy tính: 06

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NCS: từ ngày 15/04/2012 đến hết ngày 29/04/2012.

-  Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo SĐH – KHCN & QHĐN, Km 20, Xa lộ Hà nội, Phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM.