Skip to content

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức buổi Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp trường chuyên ngành Khoa học máy tính

Ngày 24/02/2021, nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Khánh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính cấp Trường với đề tài “Phương pháp phát hiện đối tượng khó trong ảnh”.

Đây là buổi Bảo vệ luận án Tiến sỹ đầu tiên của năm 2021, được tổ chức tại Trường Đại học
Công nghệ thông tin - ĐHQG.HCM. Hội đồng bảo vệ luận án gồm có các Phó Giáo sư Tiến sỹ và Tiến sỹ có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong lĩnh vực Khoa học máy tính. Hội đồng bảo vệ đánh giá cao về chất lượng về kết quả học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Khánh.

Trường ĐH CNTT chúc mừng Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Khánh và 2 Giáo sư hướng dẫn PGS.TS. Dương Anh Đức và PGS.TS. Lê Đình Duy.

 

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận văn:

Buổi Bảo vệ luận án Tiến sỹ  cấp trường chuyên ngành Khoa học máy tính

Buổi Bảo vệ luận án Tiến sỹ  cấp trường chuyên ngành Khoa học máy tính

 

Tin: Dương Kim Thùy Linh

Ảnh: Nguyễn Minh Nghĩa