Skip to content

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tiếp nhận 4 TV QLed từ Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex.

Ngày 19/10/2021, Trường Đại học Công nghệ Thông tin tiếp nhận 4 TV QLed từ Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex. TV Samsung là món quà của Ban Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex, với mong muốn hỗ trợ hoạt động giảng dạy và học tập tại Trường, và xây dựng lực lượng nhân lực CNTT bền vững trong tương lai. Đồng thời, Công ty xây dựng mối quan hệ kết nối giữa Doanh nghiệp – Trường Đại học – Đơn vị Nhà nước.

Đây là các thiết bị phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học, cải thiện đời sống tinh thần cho các sinh viên.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin