Skip to content

Trường Đại học đầu tiên trong hệ thống ĐHQG-HCM bầu Hội đồng Trường

Ngày 29/08/2019, Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị đại biểu lấy ý kiến giới thiệu và bầu thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019-2024.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin là trường đầu tiên trong hệ thống ĐHQG-HCM tổ chức bầu thành viên Hội đồng Trường, thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục Đại học. Đây là bước nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trường, từng bước tiến tới một trường đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019-2024

Tại Hội nghị, PGS.TS, Nguyễn Hoàng Tú Anh - Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tình hình, qui trình hình thành Hội đồng trường và cho biết, trường Đại học Công nghệ Thông tin đang hướng tới hoạt động trên tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm giải trình, thúc đẩy mạnh mẽ hơn tính chủ động, đổi mới, sáng tạo góp phần mạnh mẽ vào việc xây dựng Nhà trường, trở thành trường Đại học trọng điểm và đi đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông.

Hội nghị cũng đã thông qua phương án hình thành Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên 2019- 2024, và thống nhất bầu 21 thành viên là nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp, cựu sinh viên, giảng viên, người lao động… có trách nhiệm, năng lực, phẩm chất, uy tín và khả năng cống hiến cho sự nghiệp chung của Nhà trường nói riêng, ĐHQG-HCM nói chung.

Các thành viên Hội đồng Trường đã nhất trí cao để bầu các chức danh Hội đồng trường để trình ĐHQG-HCM làm thủ tục công nhận.

Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, nhiệm kỳ 2019-2024

Theo Điều 16 của Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Giáo dục đại học năm 2018, Hội đồng trường có quyền quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hàng năm của nhà trường; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, dân chủ ở cơ sở phù hợp với các điều luật quy định chung. Đồng thời Hội đồng cũng có quyền quyết phương án tuyển sinh, mở ngành đào tạo mới, thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc trường và các chế độ tuyển dụng, đãi ngộ đối với cán bộ, công nhân viên chức…

Tin: V.E